DSC_2017

Delić Kenan

Rođen je 12.07.1997. godine u Pljevljima. Pohađao je osnovnu školu „Boško Buha“, a zatim je završio Srednju stručnu školu u Pljevljima.
Od 2010. godine je aktivista Otvorenog Centra „Bona Fide“, a od 2011. je aktivista mreže „Žene u crnom“. Prošao je niz radionica i seminara na temu vršnjačkog nasilja, nasilje u porodici nad ženama i djecom žrtvama nasilja, suočavanje sa prošlošću i ekonomsko osnaživanje žena.
2015. godine je učestvovao u omladinskom događaju „Milion kostiju“ u organizaciji Centra za postkonfliktna istraživanja, za šta je dobio priznanje. Iste godine učestvovao je na prvom Ženskom sudu u Evropi, koji je održan u Sarajevu.