DSC_1876

Tamara Pavlović

Rođena je 21.10.1999. godine u Pljevljima. Završila je osnovnu školu „Salko Aljković“ i pohađa IV razred gimnazije „Tanasije Pejatović“.
Od 2015. godine je aktivistkinja Otvorenog Centra Bona Fide i koordinatorka mladih volonterki.
Prošala je niz radionica i seminara na temu vršnjačkog nasilja, nasilje u porodici nad ženama i djecom žrtvama nasilja, suočavanje sa prošlošću i ekonomsko osnaživanje žena.