marijana (1)

Marijana Jošović

Rođena je 21.06.1997godine.

Pohađala je u OŠ ,,Boško Buha“ ,a zatim je završila opštu Gimnaziju ,,Tanasije Pejatović u Pljevljima,studira Projektni menadžment u Beogradu.

Aktivistkinja i volonterka ,,Bona Fide“ je od 2014godine.Učestvovala je na seminarima za strateško planiranje i organizacioni menadžment,kao i za pripremanje i realizaciju projekata.Prosla je niz obuka za rad sa ženama i dijecom  žrtvama nasilja u porodici.

Kordinatorka je rada kreativnih radionica, 2016godine. kordinisala je modnu reviju proizvoda koje su izradile žene žrtve nasilja.