fotografija A D

Anđela Dragaš

Rođena 14.02.1997. godine u Pljevljima. Završila je O.Š ,,Ristan Pavlović“ , a zatim je  pohađala opštu gimnaziju  ,,Tanasije Pejatović“  u Pljevljima. Studira na Univerzitetu Singidunum-Poslovna ekonomija, u Novom Sadu. Aktivistkinja je ,,Bona Fide“ od 2014. godine.

Prosla je niz radionica i seminara na temu: Nasilje u porodici nad ženama i djecom žrtvama nasilja, vršnjačko nasilje i liderstvo mladih u zajednici.

Aktivno je učestvovala u pripremi modne revije koju je organizovao O.C  Bona Fide koja se održala u Martu 2016. godine.