received_1549319385131932 (1)

Amela Selmanović

Rođena 26.07.1993. u Pljevljima. Pohađala je osnovnu školu “Salko Aljković”, a zatim je završila opštu gimnaziju “TanasijePejatović”. Završila je osnovne studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsjek Engleski jezik i književnost i odlikovana je srebrnom značkom za postignuti uspjeh na istoimenom studiju.

Trenutno završava master studije na spomenutom odsjeku, nastavnički smjer. Godine 2016. obavljala je pripravnički staž u Otvorenom centru “Bona Fide”, tokom kojeg je uzela učešće i u Petom godišnjem seminaru o prevenciji genocida, u Sarajevu. Godine 2016. i 2017. uspiješno je realizovala interkulturalne radionice na engleskom jeziku za djecu u Sarajevu u saradnji sa američkim studentima, a u okviru ABC Projekta (The American and Bosnian Collaboration Project). U više navrata je sa svojim kolegama pružala doprinos prilikom internacionalnih posjeta Filozofskom fakultetu u Sarajevu.