SOS linija I Sklonište za žrtve nasilja

Obezbjeđivanje usluga i servisa za efikasno, brzo i adekvatno zbrinjavanje žena i djece žrtava nasilja/Obezbeđivanje besplatnih servisa podrške i stručne pomoći (informativni, psiho-socijalni, pravni, povjerljivo lice ) za žene i djecu žrtve nasilja.