Okrugli sto

U Andrijevici je održan okrugli sto, prvi od pet planiranih,  u okviru projekata „ Socijalno uključenje kroz ekonomsko osnaživanje žena u Crnoj Gori (JAKA) “ i “ Socijalno preduzetništvo – korak ka neovisnosti “ koji su organizovali  Otvoreni centar Bona Fide iz Pljevalja, Centar za romske inicijative iz Nikšića, CARE International, a u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). Skupu su prisustvovali predstavnici  nevladinih organizacija iz Andrijevice, Berana, Petnjice i Plava, kao i predstavnici TO Andrijevica i Zavoda za zapošljavanje Plav i Andrijevica.