O nama

Otvoreni centar “Bona Fide”, Pljevlja je feminističko aktivistička organizacija, osnovana novembra mjeseca 1999. godine kao prva na sjeveru Crne Gore. Misija naše organizacije je otklanjanje svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama i djecom kroz obrazovne programe, pomoć i podršku žrtvama nasilja, saradnju sa institucijama, promocija i zaštita ženskih prava.

Naša misija uključuje stvaranje sigurnog prostora za aktivizam žena i dekonstrukciju patrijarhata, osnaživanje žena i djevojaka za širenje ženske autonomije i mirovne aktivnosti

Naša vizija je: Život bez nasilja, lokalna demokratija i multietnicitet, pravilan i stabilan mir, rodna ravnopravnost i ekonomski jake žene.

 

Organizacija smo koja djeluje kroz 4 programa:

 1. Program žaštite žena i djece od muškog nasilja (SOS linija, sklonište za žrtve nasilja)
 2. Ekonomsko osnaživanje žena iz ranjivih kategorija (kreativne radionice tkanja, šivenja i krojenja kao dio radno okupacione terapije za žene žrtve nasilja i samozapošljavanje žena iz ranjivih kategorija)
 3. Ljudska prava i društvena odgovornost (mirovne aktivnost / javni otpor kršenju svih oblika ljudskih prava i suprotstavljanje fašizmu, nacionalizmu, seksizmu, klasizmu, homofobiji, kao i suočavanje s prošlošću)
 4. Mladi/e (aktivnosti o podizanju nivoa svijesti o neophodnosti učešća mladih u odlučivanju o pitanjima koja ih se tiču. Uvažavanje potreba mladih, prepoznavanje njihovih potencijala i ohrabrivanje liderstva i aktivizma u preuzimanju uloge i odgovornosti u društvu).

 

Otvoreni Centar Bona Fide zagovara slijedeće vrijednosti:

 • Solidarnost među ženama
 • Osnaživanje žena
 • Inovativnost u radu i pristupu
 • Transparentnost unutar tima i spram drugih
 • Integritet
 • Okrenutnost ka korisnicama/aktivistkinjama/feministkinjama/ženama
 • Aktivizam kao način uticaja
 • Kreiranje sigurnog prostora za žene
 • Dosljednost u radu, posvećenost ostvarivanju misije i rezultata.