Crnogorska IRIS mreža je mreža organizacija civilnog društva – pružaoca socijalnih servisa, koju čini 33 kredibilne organizacije koje obezbjeđuju podršku djeci, mladima, starim osobama, žrtvama nasilja, osobama sa invaliditetom i migrantima. Crnogorska IRIS mreža je formirana  2012. godine, a 2013. godine je postala sastavni dio regionalne „IRIS mreže“, koju čini preko 100 organizacija iz 5 zemalja regiona. 

Naši mladi: Azra Ajanović  i Kenan Delić  su pohađali školu socijalnih politika u  Budvi, od 15-19.01.2017 godine koju je organizovao SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, u okviru projekta “Socijalna inkluzija i vladavina prava u procesu evropskih integracija u Crnoj Gori”.

Program je obuhvatio Socijalne politike i zakonodavni okvir Crne Gore,  socijalne  politike i zakone EU o uslugama od opšteg interesa, evropski okvir kvaliteta za socijalne usluge, otvoreni metod koordinacije i ulogu civilnog društva u sistemu socijalne zaštite kao razgovore sa zvaničnicima iz nadležnih ministarstava i državnih organa.