Dana 04.06.2018. godine, u prostorijama Bona Fide Pljevlja, forimaran je Watchdog tim. Od 10 žena, aktivistkinja Otvorenog centra, odabrano je njih 5 i to: Sabina Talović, Azra Ajanović,  Aleksandra Srbljanović, Aida Delić i  Šejla Čuturić.

Na sastanku, nakon rasprave i diskusije, izabran je tim koji će prije svega imati ulogu praćenja sudskih odluka, kao i ulogu povjerljivog lica za žrtve nasilja u sudskim procesima, što će u krajnjem rezultarti doprinosu aktivnog učešća u donošenju odluka.

Rezultati aktivnosti koje će sprovoditi članice tima, obezbijediće sve potrebne kapacitete za kontinuirano javno zagovaranje zasnovanim na činjenicama, a samim tim i sve resurse neophodne za strateški uticaj ženskih OCD na planiranje i sprovođenje zakona i politika u oblasti rodno zasnovanog nasilja.