Dana 06.02.2018. godine,  u sklopu projekata ,, Socijalno preduzetništvo: Korak prema nezavisnosti“ i ,,Socijalna inkluzija kroz ekonomsko osnaživanje žena u Crnoj Gori “ koje je podržala Evropska unija, ADA i OAK, a u saradnji sa CARE international Balkans, održan je završni forum na temu  ekonomsko jačanje žena u Crnoj Gori.

Učešće na forumu su uzeli predstavnici opštine Pljevlja i njenih Sekretarijata, kao i korisnice grantova. Branislav Tanasijević, projekt menadžer  je pozdravio prisutne i zahvalio im sa na odazivu.

Upoznao ih je da je ovo treći i poslednji forum na kome će žene korisnice granta prenijeti svoja iskustva i utiske. Takođe je saopštio da je projekat JAKA završen u decembru 2017. godine, a da je projekat SESTI produžen naredna tri mjeseca.