Održana radionica sa muškarcima

Održana radionica sa muškarcima

Dana 26.07.2017. godine u O.C. Bona Fide Pljevlja održana je radionica pod nazivom „Učešće žena u ekonomskim aktivnostima“ koju je vodio Kerim Međedović iz Centra za razvoj socijalne ekonomije. Ova radionica se konkretno bavi situacijom žena u...

ViseVise